בזק

בזק

פרטי יצירת קשר עם חברת בזק

לקוח עסקילקוח פרטי
שרות לקוחות1-800-800800166
שרות לקוחות – פקס03-6118221
תמיכה טכנית1-800-800800199
תמיכה תכנית – פקס